Apetit.fi -verkkopalvelun sekä apetitammattilaiset.fi -henkilörekisterien henkilötietolain (Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 7.2.2012) mukainen rekisteriseloste

Rekisterien nimet:

Apetit.fi –verkkopalvelun henkilörekisteri

Rekisterinpitäjä
Apetit Oyj
Maakunnantie 4
PL 130
27801 Säkylä
Puh./Tel. 010 402 4300

Apetit.fi -henkilörekisteriä hoitava henkilö
Sirpa Talka, Apetit Suomi Oy
PL 403
02601 ESPOO
Puh: 010 402 4448
info@apetit.fi

Apetitammattilaiset.fi –verkkopalvelun henkilörekisteri

Rekisterin pitäjä
Apetit Suomi Oy
Kivikonlaita 25
00940 HELSINKI
Puh: 010 402 4448

Apetitammattilaiset.fi --henkilörekisteriä hoitava henkilö
Hanna Pere, Apetit Suomi Oy
PL 130
27801 SÄKYLÄ
hanna.pere@apetit.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Apetit-brändin ja käyttäjän välisen asiakassuhteen hoito ja ylläpito; Apetit-konsernin liiketoiminnan ja apetit.fi palvelun suunnittelu ja kehittäminen; tilastollisen- ja markkinatutkimuksen suorittaminen; Apetit-konsernin mainonta, markkinointi ja suoramarkkinointi.

Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä

Apetit.fi -henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Apetit.fi -verkko- ja mobiilipalvelun käyttäjäksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä. Apetitammattilaiset.fi -rekisteriin on itse markkinointiluvan antaneiden lisäksi lisätty kaupallisilta tutkimuslaitoksilta ostettuja yhteystietoja.

Kuvaus tallennetuista, rekisteröityihin liittyvistä tiedoista

Henkilörekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
 - Henkilön etu- ja sukunimi
 - Syntymävuosi
 - Osoite, postinumero ja -toimipaikka
 - Puhelinnumero
 - Sähköpostiosoite
 - Käyttäjätunnus ja salasana

Personointitiedot
 - Sukupuoli
 - Käyttäjän talouden henkilömäärä
 - Käyttäjän taloudessa ruokailevien lasten syntymävuodet
 - Käyttäjän kiinnostuksen kohteet:
1) kuluttajien kiinnostuksenkohteet: ruokaohjeet, ruokakulttuuri, uudet tuotteet, ravitsemus, Apetit yrityksenä, kilpailut ja pelit
2) sidosryhmien ammatilliset kiinnostuksenkohteet: tuotteiden sisäänostaja, tilahallinta- tai valikoimavastaava (palvelutiski, tuoresalaatti, pakasteet), työnantajan kaupparyhmä, HoReCa-ammattilainen, ravitsemusneuvoja, -terapeutti ja tai kouluttaja, kotitalousalan kouluttaja
 - Palvelun käyttökertojen lukumäärä
 - Palautteen antamisen lukumäärä
 - Apetit-sisällön jakaminen sosiaalisessa mediassa, palvelun suositteleminen, ruokaohjeen yms. lähettäminen
 - Apetit-markkinointiarpajaisiin osallistumisten tai pelien pelaamisen lukumäärä
 - Suoramarkkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet

Apetit.fi -rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja. Apetitammattilaiset.fi -rekisteriin on itse markkinointiluvan antaneiden lisäksi lisätty kaupallisilta tutkimuslaitoksilta ostettuja yhteystietoja.

Säännönmukaisten tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietoja voidaan luovuttaa henkilötietolain sallimin tavoin niille Apetit-yhteistyökumppaneille ja alihankkijoille, jotka toimivat Apetit-konsernin toimeksiannosta ja lukuun Apetit-verkkopalveluun liittyen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Apetit-konsernin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.
 


 

Apetit.fi- ja apetitammattilaiset.fi-verkkopalvelun henkilörekisterin suoramarkkinointirekisteriseloste

Rekisterin nimi: Apetit.fi –verkkopalvelun henkilörekisteri (kuluttajatuotteisiin liittyvä viestintä kuluttajille ja sidosryhmille)


Rekisterinpitäjä
Apetit Oyj
Maakunnantie 4
PL 130
27801 Säkylä
Puh./Tel. 010 402 4300

Apetit.fi-henkilörekisteriä hoitava henkilö
Sirpa Talka, Apetit Oyj
PL 403
02601 ESPOO
Puh: 010 402 4448
info@apetit.fi

Apetitammattilaiset.fi –verkkopalvelun henkilörekisteri

Rekisterin pitäjä
Apetit Suomi Oy
Kivikonlaita 25
00940 HELSINKI
Puh: 010 402 4448

Apetitammattilaiset.fi --henkilörekisteriä hoitava henkilö
Hanna Pere, Apetit Suomi Oy
PL 130
27801 SÄKYLÄ
hanna.pere@apetit.fi

Rekisterin nimi ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Suoramarkkinointirekisterin tarkoituksena on käsitellä rekisterissä olevia tietoja Apetit-konsernin ja huolellisesti valittujen yhteistyökumppaneiden suoramarkkinointitoimenpiteitä, kohdennetun palvelun ja markkinointitoimenpiteiden sekä markkinatutkimuksen tarjoamista ja toteuttamista varten.
Tietolähteet
Henkilö itse antaa tiedot osallistumalla Apetit-konsernin erilaisiin markkinointiluonteisiin kilpailuihin tai arvontoihin, markkinointikampanjoihin, tutkimuksiin sekä kyselyihin tai muulla tavoin ottaa yhteyttä Apetit Oyj:n konserniyhtiöihin. Apetitammattilaiset.fi -rekisteriin on itse markkinointiluvan antaneiden lisäksi lisätty kaupallisilta tutkimuslaitoksilta ostettuja yhteystietoja.

Kuvaus rekisterin tietosisällöstä

Suoramarkkinointirekisteri sisältää tai voi sisältää seuraavia tietoja:
Henkilön etu- ja sukunimi, osoite, postinumero ja –toimipaikka, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Suostumuksen 1.6.2014 jälkeen antaneiden osalta rekisterissä ylläpidetään tieto siitä milloin ja missä yhteydessä henkilö on antanut suostumuksen suoramarkkinointitarkoituksiin.
Tietojen luovutukset sekä tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä niitä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle tai Apetit-konsernin lukuun toimivalle palvelun tuottajalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus ja henkilötietojen käsittely liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.

Tarkastusoikeus, tiedon korjaaminen ja kielto-oikeuden käyttäminen


Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Jokaisella on oikeus kieltää henkilörekisterissä olevan tiedon käyttäminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä henkilörekisteriä hoitavaan henkilöön (ks. yhteystiedot yllä).